tel/fax 58 573-17-40
biuro@capital.gda.pl
Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne - Capital Sp. z o.o.

dot

Podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne

Podstawowe dane techniczno–eksploatacyjne rusztowań Mostostal Plus oraz ROTAX Plus w wykonaniu typowym:

  • obciążenie użytkowe – 2kN/m2 (200 kg/m2) (wielkość znamionowa rusztowania 3, wg PN-M-47900-2:1996);
  • liczba jednocześnie obciążanych pomostów - jeden pomost rusztowania w danym pionie rusztowania;
  • szerokość pola - 0,73m lub 1,09m;
  • długość pola - max 3,07m;
  • wysokość rusztowania (wysokość najwyższego pomostu roboczego) – 34m + 0,2m;
  • minimalna długość rusztowania - 10m;
  • maksymalna odległość pomostu od ściany – 0,20m;
  • maksymalne wykręcenie podstawki regulowanej – 20cm;
  • minimalna ilość stężeń na każdej kondygnacji – 2, odległość pomiędzy stężeniami mniejsza niż 10m;
  • obciążenie użytkowe może wynosić 3,0 kN/m2 (4 wielkość znamionowa) i dotyczy to jedynie systemu ROTAX o siatce konstrukcyjnej o szerokości 1,09m.

Copyright by Capital 2010 - Rusztowania i szalunki