tel/fax 58 573-17-40
biuro@capital.gda.pl
Zasady kotwienia - Capital Sp. z o.o.

dot

Zasady kotwienia

  • kotwienie rozpoczynać od drugiego poziomu; kotwić przy użyciu łączników kotwiących dystansowych oraz dwóch złączy normalnych;
  • zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni;
  • odległość pomiędzy kotwami w poziomie nie powinna przekraczać 6m (kotwić co drugie pole);
  • odległość pomiędzy rzędami zakotwień w pionie nie powinna przekraczać 4m (kotwić co drugi poziom), przy czym zakotwienia w rzędach powinny być przesunięte w poziomie względem siebie;
  • każdy rząd kotew powinien kończyć się na brzegu rusztowania;
  • w polach gdzie występują ciągi komunikacyjne, należy dodatkowo kotwić pole z obu stron w danym rzędzie kotew;
  • dopuszcza się kotwienie 30 cm poniżej lub powyżej otworu w blasze węzłowej;
  • dopuszczalne jest obniżenie linii kotwienia ostatniego poziomu pomostów o wartości nie większej niż 1,5m. PN-EN 39: 2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – Warunki techniczne dostawy


Copyright by Capital 2010 - Rusztowania i szalunki